mẫu biển hiệu cơ quan

Làm mẫu biển hiệu cơ quan nhà nước chuyên nghiệp đúng quy định

Mẫu biển hiệu cơ quan nhà nước rất khác với các mẫu biển quảng cáo thông thường. Chính vì thế, việc làm mẫu biển hiệu cho các đơn vị cơ quan nhà nước không những cần phải đẹp mà còn phải đúng các tiêu chuẩn và quy định của nhà nước đưa ra. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Làm mẫu biển hiệu cơ quan nhà nước chuyên nghiệp đúng quy định
Làm mẫu biển hiệu cơ quan nhà nước chuyên nghiệp đúng quy định

1. Những quy định khi làm mẫu biển hiệu cơ quan nhà nước

1.1 Quy định về tên gọi của cơ quan ghi trên biển tên của cơ quan

 • Tên gọi của cơ quan hành chính nhà nước ghi trên biển phải chính xác với tên cơ quan quy định tại văn bản của cơ quan có thẩm quyền thành lập và được thể hiện bằng tiếng Việt (chữ in hoa).
 • Đối với các cơ quan nếu cần thể hiện tên gọi bằng tiếng Anh (chữ in hoa), thì tên gọi bằng tiếng Anh được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Ngoại giao và bố trí ở phía dưới tên gọi bằng tiếng Việt và cỡ chữ tiếng Anh có chiều cao không lớn hơn 2/3 cỡ chữ tiếng Việt thể hiện trên biển tên cơ quan.
Những quy định khi làm mẫu biển hiệu cơ quan nhà nước
Những quy định khi làm mẫu biển hiệu cơ quan nhà nước

2.2 Quy định về địa chỉ cơ quan

 • Địa chỉ cả cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện trên biển tên cơ quan bằng tiếng Việt (chữ in hoa), có cỡ chữ không lớn hơn 1/3 cỡ chữ của tên cơ quan bằng tiếng Việt và được xác định trên cơ sở một số yếu tố sau:
 • Số nhà: Được xác định theo số nhà do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới cơ quan đặt trụ sở chính (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định theo Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Tên đường phố: Được xác định theo tên đường phố nơi cơ quan đặt trụ sở chính.
 • Tên xã, phường, thị trấn: Được xác định theo tên xã, phường, thị trấn, nơi cơ quan đặt trụ sở chính.
 • Tên quận, huyện. thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Được xác định theo tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nơi cơ quan đặt trụ sở chính.
 • Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Được xác định theo tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi cơ quan đặt trụ sở chính.
 • Tên đường phố; tên xã, phường,thị trấn; tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định theo quy định của pháp luật.
 • Đối với các cơ quan có biểu tượng ngành (logo), thì biểu tượng ngành (logo) được bố trí trên biển tên cơ quan. Vị trí biểu tượng ngành (logo) được đặt tại vị trí chính giữa và ở phía trên tên gọi cơ quan. Kiểu dáng, màu sắc của biểu tượng ngành (logo). Phải phù hợp với biểu tượng (logo) mẫu đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp trụ sở cơ quan ở sâu, ở xa đường trục chính phải có biển chỉ dẫn
mẫu biển hiệu cơ quan

1.3 Nội dung biển tên cơ quan

Nội dung biển hiệu quảng cáo cơ quan được thể hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới đối với các cơ quan như sau:

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 • Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cách nhau bằng dấu phẩy.

Đối với các tổng cục, cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của các Bộ. Cơ quan ngang Bộ, có quan thuộc Chính phủ, có trụ sở riêng

 • Tên cơ quan chủ quản (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ): thể hiện bằng tiếng Việt. Cỡ chữ của tên cơ quan chủ quản không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của tên cơ quan.
 • Tên của các tổng cục, cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: thể hiện bằng tiếng Việt và tên bằng tiếng Anh (nếu có).
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cách nhau bằng dấu phẩy.
mẫu biển hiệu cơ quan1

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước của Trung ương đặt tại địa phương

 • Tên cơ quan chủ quản (tên cơ quan hành chính nhà nước của Trung ương): thể hiện bằng tiếng Việt. Cỡ chữ của tên cơ quan chủ quản không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của tên cơ quan.
 • Tên các cơ quan hành chính nhà nước của Trung ương đặt tại địa phương. Thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh(nếu có).
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên tỉnh hoặc huyện hoặc xã và cách nhau bằng dấu phẩy.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh .
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cách nhau bằng dấu phẩy.
mẫu biển hiệu cơ quan2

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

 • Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh .
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên xã, phường, thị trấn và cách nhau bằng dấu phẩy.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã

 • Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh .
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố và cách nhau bằng dấu phẩy.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trụ sở riêng (Sở và tương đương)

 • Tên cơ quan chủ quản (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): thể hiện bằng tiếng Việt. Cỡ chữ của tên cơ quan chủ quản không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của tên cơ quan.
 • Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cách nhau bằng dấu phẩy.
mẫu biển hiệu cơ quan4

Đối với các cơ quan hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, có trụ sở riêng (Chi cục và tương đương)

 • Tên cơ quan chủ quản (cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý trực tiếp): thể hiện bằng tiếng Việt, cỡ chữ của tên cơ quan chủ quản không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của tên cơ quan.
 • Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt.
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cách nhau bằng dấu phẩy.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng

 • Tên cơ quan chủ quản (Ủy ban nhân dân cấp huyện): thể hiện bằng tiếng Việt, cỡ chữ của tên cơ quan chủ quản không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của tên cơ quan.
 • Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).
 • Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên xã, phường, thị trấn thuộc huyện và cách nhau bằng dấu phẩy.
mẫu biển hiệu cơ quan6

1.4 Chất liệu, kích thước, màu sắc và vị trí gắn mẫu biển hiệu cơ quan

Chất liệu của mẫu biển hiệu cơ quan

Chất liệu của biển được thiết kế bằng chất liệu bền, chắc, phù hợp với điều kiện môi trường của mỗi địa phương và tổng thể cảnh quan chung của trụ sở cơ quan, bảo đảm tính trang nghiêm của các cơ quan hành chính nhà nước.

Kích thước mẫu biển hiệu cơ quan

Kích thước biển tên cơ quan được thiết kế hài hòa và kích thước cổng chính cơ quan nơi gắn biển. Nhưng không nhỏ hơn kích thước sau: Chiều rộng: 450 mm, chiều cao: 350 mm

Màu sắc biển tên cơ quan

Nền biển và chữ thể hiện trên biển tên cơ quan được sử dụng 02 màu khác nhau. Phải đảm bảo sự tương quan, hài hòa về màu sắc, bền đẹp và rõ. Cụ thể gồm có các tổ hợp màu sắc (có phụ lục kèm theo) như sau:

 • Biển đồng (màu vàng), chữ màu đỏ;
 • Biển Inox (màu trắng), chữ màu đỏ;
 • Biển bằng chất liệu đá:
 • Nền màu ghi, chữ màu đỏ;
 • Nền màu đỏ, chữ màu vàng hoặc Inox (màu trắng).

Vị trí gắn biển tên cơ quan

Biển tên cơ quan được gắn tại cổng chính, phải đảm bảo tính trang nghiêm và phù hợp với kiến trúc của côngtrình.

Chất liệu, kích thước, màu sắc và vị trí gắn mẫu biển hiệu cơ quan5

2. Làm mẫu biển hiệu cơ quan uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ ở đâu?

Nếu bạn đang có nhu cầu làm mẫu biển hiệu cơ quan? Bạn đang phân vân không biết nên làm mẫu biển hiệu công ty đẹp ở đâu uy tín, chuyên nghiệp giá thành tốt? Vậy thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Sao Hà Nội tự hào là đơn vị chuyên làm bảng hiệu quảng cáo lâu năm tại Hà Nội.

Chúng tôi luôn tự hào bởi :

 • Sao Hà Nội sở hữu  một đội ngũ nhân viên tâm huyết, kinh nghiệm, bản lĩnh.
 • Luôn đặt chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu 
 • Thời gian hoàn thành sản phẩm nhanh chóng, đúng tiến độ như đã cam kết.
 • Hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.
 • Liên tục đào tạo, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ và tay nghề cho đội ngũ thợ thi công và kỹ sư thiết kế.
 • Sao Hà Nội cam kết sẽ mang tới cho khách hàng chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Với giá cả hợp lý, thời gian thi công và giao hàng nhanh chóng, bảo hành dài lâu.

Công ty cổ phần Sao Hà Nội

Xưởng sản xuất: ngõ 260, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hoặc có thể liên hệ gián tiếp theo:

Email: saohanoi.kd@gmail.com

15/12/2018 | Nguyễn Anh Loan