mẫu công văn xin treo biển quảng cáo

Cập nhật mẫu công văn xin treo biển quảng cáo chuẩn và mới nhất

Cập nhật mẫu công văn xin treo biển quảng cáo chuẩn và mới nhất

Nguyễn Anh Loan | 24/11/2018

Việc đặt bảng hiệu công ty như thế nào không đơn thuần chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Mà nó còn phải tuân theo các quy định của pháp luật. Nhiều chủ doanh nghiệp còn đang mơ hồ trong việc làm mẫu công văn xin treo biển quảng cáo cũng như các thủ tục pháp.